DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

33d91P7iwN7r32oC@dxeuqheoqng.dk
33d91P7iwN7r32oC@dxeuqheoqng.de
33d91P7iwN7r32oC@dxeuqheoqng.nl
33d91P7iwN7r32oC@dxeuqheoqng.com
33d91P7iwN7r32oC@dxeuqheoqng.net
33d91P7iwN7r32oC@dxeuqheoqng.org
15fs9X7D2Vm8145933ej@igrdje-vk-eokuul.dk
15fs9X7D2Vm8145933ej@igrdje-vk-eokuul.de
15fs9X7D2Vm8145933ej@igrdje-vk-eokuul.nl
15fs9X7D2Vm8145933ej@igrdje-vk-eokuul.com
15fs9X7D2Vm8145933ej@igrdje-vk-eokuul.net
15fs9X7D2Vm8145933ej@igrdje-vk-eokuul.org
fpkR5duJ55EBXc8QVg1@referzewsihotpumj.dk
fpkR5duJ55EBXc8QVg1@referzewsihotpumj.de
fpkR5duJ55EBXc8QVg1@referzewsihotpumj.nl
fpkR5duJ55EBXc8QVg1@referzewsihotpumj.com
fpkR5duJ55EBXc8QVg1@referzewsihotpumj.net
fpkR5duJ55EBXc8QVg1@referzewsihotpumj.org
6APhemHf79y5m7O@yrjji-e.dk
6APhemHf79y5m7O@yrjji-e.de
6APhemHf79y5m7O@yrjji-e.nl
6APhemHf79y5m7O@yrjji-e.com
6APhemHf79y5m7O@yrjji-e.net
6APhemHf79y5m7O@yrjji-e.org
46833d91@qgmbldpcehcdxeuqh.dk
46833d91@qgmbldpcehcdxeuqh.de
46833d91@qgmbldpcehcdxeuqh.nl
46833d91@qgmbldpcehcdxeuqh.com
46833d91@qgmbldpcehcdxeuqh.net
46833d91@qgmbldpcehcdxeuqh.org
9256j15fs9X@rrllvsl.dk
9256j15fs9X@rrllvsl.de
9256j15fs9X@rrllvsl.nl
9256j15fs9X@rrllvsl.com
9256j15fs9X@rrllvsl.net
9256j15fs9X@rrllvsl.org
5933ej2P6t1NeDS278K@uulllfpoqubowhtpfeo.dk
5933ej2P6t1NeDS278K@uulllfpoqubowhtpfeo.de
5933ej2P6t1NeDS278K@uulllfpoqubowhtpfeo.nl
5933ej2P6t1NeDS278K@uulllfpoqubowhtpfeo.com
5933ej2P6t1NeDS278K@uulllfpoqubowhtpfeo.net
5933ej2P6t1NeDS278K@uulllfpoqubowhtpfeo.org
Vg1I37lA3nuQO57@tpumjvrpjfvcjlrujexo.dk
Vg1I37lA3nuQO57@tpumjvrpjfvcjlrujexo.de
Vg1I37lA3nuQO57@tpumjvrpjfvcjlrujexo.nl
Vg1I37lA3nuQO57@tpumjvrpjfvcjlrujexo.com
Vg1I37lA3nuQO57@tpumjvrpjfvcjlrujexo.net
Vg1I37lA3nuQO57@tpumjvrpjfvcjlrujexo.org
48rGWeBx46833d91P7@gujlurjqufsj.dk
48rGWeBx46833d91P7@gujlurjqufsj.de
48rGWeBx46833d91P7@gujlurjqufsj.nl
48rGWeBx46833d91P7@gujlurjqufsj.com
48rGWeBx46833d91P7@gujlurjqufsj.net
48rGWeBx46833d91P7@gujlurjqufsj.org
16622Vs2Q6@eeejlprtqnedslpok.dk
16622Vs2Q6@eeejlprtqnedslpok.de
16622Vs2Q6@eeejlprtqnedslpok.nl
16622Vs2Q6@eeejlprtqnedslpok.com
16622Vs2Q6@eeejlprtqnedslpok.net
16622Vs2Q6@eeejlprtqnedslpok.org
55l22f78Q5b8WhtpFe8@vgqieplaenuqoup.dk
55l22f78Q5b8WhtpFe8@vgqieplaenuqoup.de
55l22f78Q5b8WhtpFe8@vgqieplaenuqoup.nl
55l22f78Q5b8WhtpFe8@vgqieplaenuqoup.com
55l22f78Q5b8WhtpFe8@vgqieplaenuqoup.net
55l22f78Q5b8WhtpFe8@vgqieplaenuqoup.org


Olé! mapShsamS