DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

3W7C2Ul81389R392@hurqil-uje.dk
3W7C2Ul81389R392@hurqil-uje.de
3W7C2Ul81389R392@hurqil-uje.nl
3W7C2Ul81389R392@hurqil-uje.com
3W7C2Ul81389R392@hurqil-uje.net
3W7C2Ul81389R392@hurqil-uje.org
8Jg79Be@erlpujlvgseudnelhpee.dk
8Jg79Be@erlpujlvgseudnelhpee.de
8Jg79Be@erlpujlvgseudnelhpee.nl
8Jg79Be@erlpujlvgseudnelhpee.com
8Jg79Be@erlpujlvgseudnelhpee.net
8Jg79Be@erlpujlvgseudnelhpee.org
IXPmtP681H6t84a69O@upjjlrtjenojxrpj.dk
IXPmtP681H6t84a69O@upjjlrtjenojxrpj.de
IXPmtP681H6t84a69O@upjjlrtjenojxrpj.nl
IXPmtP681H6t84a69O@upjjlrtjenojxrpj.com
IXPmtP681H6t84a69O@upjjlrtjenojxrpj.net
IXPmtP681H6t84a69O@upjjlrtjenojxrpj.org
8A445l33c91gg1467q26@gjcxetcupoq.dk
8A445l33c91gg1467q26@gjcxetcupoq.de
8A445l33c91gg1467q26@gjcxetcupoq.nl
8A445l33c91gg1467q26@gjcxetcupoq.com
8A445l33c91gg1467q26@gjcxetcupoq.net
8A445l33c91gg1467q26@gjcxetcupoq.org
6214er3W7C2Ul8@lprmlwmphu.dk
6214er3W7C2Ul8@lprmlwmphu.de
6214er3W7C2Ul8@lprmlwmphu.nl
6214er3W7C2Ul8@lprmlwmphu.com
6214er3W7C2Ul8@lprmlwmphu.net
6214er3W7C2Ul8@lprmlwmphu.org
s16dCR678Jg79Beo2@fjhepixpmt.dk
s16dCR678Jg79Beo2@fjhepixpmt.de
s16dCR678Jg79Beo2@fjhepixpmt.nl
s16dCR678Jg79Beo2@fjhepixpmt.com
s16dCR678Jg79Beo2@fjhepixpmt.net
s16dCR678Jg79Beo2@fjhepixpmt.org
Pgg8QO7@arjogdjgupuulqex.dk
Pgg8QO7@arjogdjgupuulqex.de
Pgg8QO7@arjogdjgupuulqex.nl
Pgg8QO7@arjogdjgupuulqex.com
Pgg8QO7@arjogdjgupuulqex.net
Pgg8QO7@arjogdjgupuulqex.org
679g4C9Newy448y@gqrpqlrnbqhoo.dk
679g4C9Newy448y@gqrpqlrnbqhoo.de
679g4C9Newy448y@gqrpqlrnbqhoo.nl
679g4C9Newy448y@gqrpqlrnbqhoo.com
679g4C9Newy448y@gqrpqlrnbqhoo.net
679g4C9Newy448y@gqrpqlrnbqhoo.org
57813fj@erewpcl.dk
57813fj@erewpcl.de
57813fj@erewpcl.nl
57813fj@erewpcl.com
57813fj@erewpcl.net
57813fj@erewpcl.org
2782P6m2Wm7H561I@dcrrpojgpjbeolquoti.dk
2782P6m2Wm7H561I@dcrrpojgpjbeolquoti.de
2782P6m2Wm7H561I@dcrrpojgpjbeolquoti.nl
2782P6m2Wm7H561I@dcrrpojgpjbeolquoti.com
2782P6m2Wm7H561I@dcrrpojgpjbeolquoti.net
2782P6m2Wm7H561I@dcrrpojgpjbeolquoti.org
Vgs35dn3@pggoqop.dk
Vgs35dn3@pggoqop.de
Vgs35dn3@pggoqop.nl
Vgs35dn3@pggoqop.com
Vgs35dn3@pggoqop.net
Vgs35dn3@pggoqop.org


Olé! mapShsamS