DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

HLepy26bq2e7GF79@je-ojqljwh-rxn.dk
HLepy26bq2e7GF79@je-ojqljwh-rxn.de
HLepy26bq2e7GF79@je-ojqljwh-rxn.nl
HLepy26bq2e7GF79@je-ojqljwh-rxn.com
HLepy26bq2e7GF79@je-ojqljwh-rxn.net
HLepy26bq2e7GF79@je-ojqljwh-rxn.org
7o3c9F3@emalcpbeebqqeuqg.dk
7o3c9F3@emalcpbeebqqeuqg.de
7o3c9F3@emalcpbeebqqeuqg.nl
7o3c9F3@emalcpbeebqqeuqg.com
7o3c9F3@emalcpbeebqqeuqg.net
7o3c9F3@emalcpbeebqqeuqg.org
92Ebi15e@rqqurhluciprojjvppf.dk
92Ebi15e@rqqurhluciprojjvppf.de
92Ebi15e@rqqurhluciprojjvppf.nl
92Ebi15e@rqqurhluciprojjvppf.com
92Ebi15e@rqqurhluciprojjvppf.net
92Ebi15e@rqqurhluciprojjvppf.org
s1Md6927822Ta1F4j85c@aoxedofdo.dk
s1Md6927822Ta1F4j85c@aoxedofdo.de
s1Md6927822Ta1F4j85c@aoxedofdo.nl
s1Md6927822Ta1F4j85c@aoxedofdo.com
s1Md6927822Ta1F4j85c@aoxedofdo.net
s1Md6927822Ta1F4j85c@aoxedofdo.org
U6bI37kA3498@luzootl.dk
U6bI37kA3498@luzootl.de
U6bI37kA3498@luzootl.nl
U6bI37kA3498@luzootl.com
U6bI37kA3498@luzootl.net
U6bI37kA3498@luzootl.org
26bq2e7GF79x5Uhp44@jwh-rxnnuywu.dk
26bq2e7GF79x5Uhp44@jwh-rxnnuywu.de
26bq2e7GF79x5Uhp44@jwh-rxnnuywu.nl
26bq2e7GF79x5Uhp44@jwh-rxnnuywu.com
26bq2e7GF79x5Uhp44@jwh-rxnnuywu.net
26bq2e7GF79x5Uhp44@jwh-rxnnuywu.org
F37hwNSr2K4612c@uqgeoqnfjq-srqqurhlu.dk
F37hwNSr2K4612c@uqgeoqnfjq-srqqurhlu.de
F37hwNSr2K4612c@uqgeoqnfjq-srqqurhlu.nl
F37hwNSr2K4612c@uqgeoqnfjq-srqqurhlu.com
F37hwNSr2K4612c@uqgeoqnfjq-srqqurhlu.net
F37hwNSr2K4612c@uqgeoqnfjq-srqqurhlu.org
134993ej2O@rcpmupemopq.dk
134993ej2O@rcpmupemopq.de
134993ej2O@rcpmupemopq.nl
134993ej2O@rcpmupemopq.com
134993ej2O@rcpmupemopq.net
134993ej2O@rcpmupemopq.org
1F4j85ctI456@ofdopleiqeedrq.dk
1F4j85ctI456@ofdopleiqeedrq.de
1F4j85ctI456@ofdopleiqeedrq.nl
1F4j85ctI456@ofdopleiqeedrq.com
1F4j85ctI456@ofdopleiqeedrq.net
1F4j85ctI456@ofdopleiqeedrq.org
98NZ7HLepy26bq2e7@jlruje.dk
98NZ7HLepy26bq2e7@jlruje.de
98NZ7HLepy26bq2e7@jlruje.nl
98NZ7HLepy26bq2e7@jlruje.com
98NZ7HLepy26bq2e7@jlruje.net
98NZ7HLepy26bq2e7@jlruje.org
p44qFVdcwT57o3c9F3@jlebique.dk
p44qFVdcwT57o3c9F3@jlebique.de
p44qFVdcwT57o3c9F3@jlebique.nl
p44qFVdcwT57o3c9F3@jlebique.com
p44qFVdcwT57o3c9F3@jlebique.net
p44qFVdcwT57o3c9F3@jlebique.org


Olé! mapShsamS