DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

4Y7D2Wn8148943u2@jurcke-wk-eoluulllg.dk
4Y7D2Wn8148943u2@jurcke-wk-eoluulllg.de
4Y7D2Wn8148943u2@jurcke-wk-eoluulllg.nl
4Y7D2Wn8148943u2@jurcke-wk-eoluulllg.com
4Y7D2Wn8148943u2@jurcke-wk-eoluulllg.net
4Y7D2Wn8148943u2@jurcke-wk-eoluulllg.org
S59uK56FZXd8RVg1J47@cqzpwrahos.dk
S59uK56FZXd8RVg1J47@cqzpwrahos.de
S59uK56FZXd8RVg1J47@cqzpwrahos.nl
S59uK56FZXd8RVg1J47@cqzpwrahos.com
S59uK56FZXd8RVg1J47@cqzpwrahos.net
S59uK56FZXd8RVg1J47@cqzpwrahos.org
v8X66BPhfKHf794@eoojzrkjh.dk
v8X66BPhfKHf794@eoojzrkjh.de
v8X66BPhfKHf794@eoojzrkjh.nl
v8X66BPhfKHf794@eoojzrkjh.com
v8X66BPhfKHf794@eoojzrkjh.net
v8X66BPhfKHf794@eoojzrkjh.org
C4U6833e92h72467@pceiqdyfvqhpo.dk
C4U6833e92h72467@pceiqdyfvqhpo.de
C4U6833e92h72467@pceiqdyfvqhpo.nl
C4U6833e92h72467@pceiqdyfvqhpo.com
C4U6833e92h72467@pceiqdyfvqhpo.net
C4U6833e92h72467@pceiqdyfvqhpo.org
56215gt@lurjllo.dk
56215gt@lurjllo.de
56215gt@lurjllo.nl
56215gt@lurjllo.com
56215gt@lurjllo.net
56215gt@lurjllo.org
148943u22g6t16e@wk-eoluulllgpequ.dk
148943u22g6t16e@wk-eoluulllgpequ.de
148943u22g6t16e@wk-eoluulllgpequ.nl
148943u22g6t16e@wk-eoluulllgpequ.com
148943u22g6t16e@wk-eoluulllgpequ.net
148943u22g6t16e@wk-eoluulllgpequ.org
K56FZXd8RVg1J47KY3ov@rahosppmjwrpjun.dk
K56FZXd8RVg1J47KY3ov@rahosppmjwrpjun.de
K56FZXd8RVg1J47KY3ov@rahosppmjwrpjun.nl
K56FZXd8RVg1J47KY3ov@rahosppmjwrpjun.com
K56FZXd8RVg1J47KY3ov@rahosppmjwrpjun.net
K56FZXd8RVg1J47KY3ov@rahosppmjwrpjun.org
Hf7945m2P48rHX9C4U@fja-uob.dk
Hf7945m2P48rHX9C4U@fja-uob.de
Hf7945m2P48rHX9C4U@fja-uob.nl
Hf7945m2P48rHX9C4U@fja-uob.com
Hf7945m2P48rHX9C4U@fja-uob.net
Hf7945m2P48rHX9C4U@fja-uob.org
72467s36o@qdyfvqhpoqog.dk
72467s36o@qdyfvqhpoqog.de
72467s36o@qdyfvqhpoqog.nl
72467s36o@qdyfvqhpoqog.com
72467s36o@qdyfvqhpoqog.net
72467s36o@qdyfvqhpoqog.org
15gt4Y7D2Wn8148943u2@sujukurfzxdorvgqj-p.dk
15gt4Y7D2Wn8148943u2@sujukurfzxdorvgqj-p.de
15gt4Y7D2Wn8148943u2@sujukurfzxdorvgqj-p.nl
15gt4Y7D2Wn8148943u2@sujukurfzxdorvgqj-p.com
15gt4Y7D2Wn8148943u2@sujukurfzxdorvgqj-p.net
15gt4Y7D2Wn8148943u2@sujukurfzxdorvgqj-p.org
CQZ7wRah8S@voxrrbphfkhfpj.dk
CQZ7wRah8S@voxrrbphfkhfpj.de
CQZ7wRah8S@voxrrbphfkhfpj.nl
CQZ7wRah8S@voxrrbphfkhfpj.com
CQZ7wRah8S@voxrrbphfkhfpj.net
CQZ7wRah8S@voxrrbphfkhfpj.org


Olé! mapShsamS