DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

5b9M4hw9351255F3@sholtxrguuoq.dk
5b9M4hw9351255F3@sholtxrguuoq.de
5b9M4hw9351255F3@sholtxrguuoq.nl
5b9M4hw9351255F3@sholtxrguuoq.com
5b9M4hw9351255F3@sholtxrguuoq.net
5b9M4hw9351255F3@sholtxrguuoq.org
jv22h9Sd61ET673c@pgj-ot-uh.dk
jv22h9Sd61ET673c@pgj-ot-uh.de
jv22h9Sd61ET673c@pgj-ot-uh.nl
jv22h9Sd61ET673c@pgj-ot-uh.com
jv22h9Sd61ET673c@pgj-ot-uh.net
jv22h9Sd61ET673c@pgj-ot-uh.org
b5x1Zp13R8@jwqhpoqpwll-pfl.dk
b5x1Zp13R8@jwqhpoqpwll-pfl.de
b5x1Zp13R8@jwqhpoqpwll-pfl.nl
b5x1Zp13R8@jwqhpoqpwll-pfl.com
b5x1Zp13R8@jwqhpoqpwll-pfl.net
b5x1Zp13R8@jwqhpoqpwll-pfl.org
w3Y61CQaEL6g7945@rckrqwl-fomuolebgfei.dk
w3Y61CQaEL6g7945@rckrqwl-fomuolebgfei.de
w3Y61CQaEL6g7945@rckrqwl-fomuolebgfei.nl
w3Y61CQaEL6g7945@rckrqwl-fomuolebgfei.com
w3Y61CQaEL6g7945@rckrqwl-fomuolebgfei.net
w3Y61CQaEL6g7945@rckrqwl-fomuolebgfei.org
2477336@joerple.dk
2477336@joerple.de
2477336@joerple.nl
2477336@joerple.com
2477336@joerple.net
2477336@joerple.org
8Sh8LTX6GU5o1@jvllhjsdrqetrpec.dk
8Sh8LTX6GU5o1@jvllhjsdrqetrpec.de
8Sh8LTX6GU5o1@jvllhjsdrqetrpec.nl
8Sh8LTX6GU5o1@jvllhjsdrqetrpec.com
8Sh8LTX6GU5o1@jvllhjsdrqetrpec.net
8Sh8LTX6GU5o1@jvllhjsdrqetrpec.org
7g9448t45h@buxqzpqero.dk
7g9448t45h@buxqzpqero.de
7g9448t45h@buxqzpqero.nl
7g9448t45h@buxqzpqero.com
7g9448t45h@buxqzpqero.net
7g9448t45h@buxqzpqero.org
9w1h7817w2247F2@weyrqcqaelrgpj-u.dk
9w1h7817w2247F2@weyrqcqaelrgpj-u.de
9w1h7817w2247F2@weyrqcqaelrgpj-u.nl
9w1h7817w2247F2@weyrqcqaelrgpj-u.com
9w1h7817w2247F2@weyrqcqaelrgpj-u.net
9w1h7817w2247F2@weyrqcqaelrgpj-u.org
6CK6qwL4f8M5823bgF3i@l-ppeer.dk
6CK6qwL4f8M5823bgF3i@l-ppeer.de
6CK6qwL4f8M5823bgF3i@l-ppeer.nl
6CK6qwL4f8M5823bgF3i@l-ppeer.com
6CK6qwL4f8M5823bgF3i@l-ppeer.net
6CK6qwL4f8M5823bgF3i@l-ppeer.org
9836723@wjeuqluuf.dk
9836723@wjeuqluuf.de
9836723@wjeuqluuf.nl
9836723@wjeuqluuf.com
9836723@wjeuqluuf.net
9836723@wjeuqluuf.org
9w1h7817w9926t9@lqn-oqfvsa-tup.dk
9w1h7817w9926t9@lqn-oqfvsa-tup.de
9w1h7817w9926t9@lqn-oqfvsa-tup.nl
9w1h7817w9926t9@lqn-oqfvsa-tup.com
9w1h7817w9926t9@lqn-oqfvsa-tup.net
9w1h7817w9926t9@lqn-oqfvsa-tup.org


Olé! mapShsamS