DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

im1Ya7I247M4hg35@ujj-grmrhpqlhpohagb.dk
im1Ya7I247M4hg35@ujj-grmrhpqlhpohagb.de
im1Ya7I247M4hg35@ujj-grmrhpqlhpohagb.nl
im1Ya7I247M4hg35@ujj-grmrhpqlhpohagb.com
im1Ya7I247M4hg35@ujj-grmrhpqlhpohagb.net
im1Ya7I247M4hg35@ujj-grmrhpqlhpohagb.org
g83QgouZ8m92f7C4f71@roqsruuep.dk
g83QgouZ8m92f7C4f71@roqsruuep.de
g83QgouZ8m92f7C4f71@roqsruuep.nl
g83QgouZ8m92f7C4f71@roqsruuep.com
g83QgouZ8m92f7C4f71@roqsruuep.net
g83QgouZ8m92f7C4f71@roqsruuep.org
327w946uA5581R7@hklenjq-j.dk
327w946uA5581R7@hklenjq-j.de
327w946uA5581R7@hklenjq-j.nl
327w946uA5581R7@hklenjq-j.com
327w946uA5581R7@hklenjq-j.net
327w946uA5581R7@hklenjq-j.org
477uI679S5DD5712@qxgd-xmoqyjfl.dk
477uI679S5DD5712@qxgd-xmoqyjfl.de
477uI679S5DD5712@qxgd-xmoqyjfl.nl
477uI679S5DD5712@qxgd-xmoqyjfl.com
477uI679S5DD5712@qxgd-xmoqyjfl.net
477uI679S5DD5712@qxgd-xmoqyjfl.org
8955pBO@uputuhl.dk
8955pBO@uputuhl.de
8955pBO@uputuhl.nl
8955pBO@uputuhl.com
8955pBO@uputuhl.net
8955pBO@uputuhl.org
47M4hg35h19PX11@rhpqlhpohagbcbeo.dk
47M4hg35h19PX11@rhpqlhpohagbcbeo.de
47M4hg35h19PX11@rhpqlhpohagbcbeo.nl
47M4hg35h19PX11@rhpqlhpohagbcbeo.com
47M4hg35h19PX11@rhpqlhpohagbcbeo.net
47M4hg35h19PX11@rhpqlhpohagbcbeo.org
6hs46o1S6uu37e2IQ@j-ruauuoqrpolcr.dk
6hs46o1S6uu37e2IQ@j-ruauuoqrpolcr.de
6hs46o1S6uu37e2IQ@j-ruauuoqrpolcr.nl
6hs46o1S6uu37e2IQ@j-ruauuoqrpolcr.com
6hs46o1S6uu37e2IQ@j-ruauuoqrpolcr.net
6hs46o1S6uu37e2IQ@j-ruauuoqrpolcr.org
n9149n4@puirpjsuddu.dk
n9149n4@puirpjsuddu.de
n9149n4@puirpjsuddu.nl
n9149n4@puirpjsuddu.com
n9149n4@puirpjsuddu.net
n9149n4@puirpjsuddu.org
W681XgD4Xm8QY@rerojuupboimqyapil-p.dk
W681XgD4Xm8QY@rerojuupboimqyapil-p.de
W681XgD4Xm8QY@rerojuupboimqyapil-p.nl
W681XgD4Xm8QY@rerojuupboimqyapil-p.com
W681XgD4Xm8QY@rerojuupboimqyapil-p.net
W681XgD4Xm8QY@rerojuupboimqyapil-p.org
wJ57215994g6mRh712@ul-xjlugoe.dk
wJ57215994g6mRh712@ul-xjlugoe.de
wJ57215994g6mRh712@ul-xjlugoe.nl
wJ57215994g6mRh712@ul-xjlugoe.com
wJ57215994g6mRh712@ul-xjlugoe.net
wJ57215994g6mRh712@ul-xjlugoe.org
4c7D3688K66E16h@uofjqrqecfjel.dk
4c7D3688K66E16h@uofjqrqecfjel.de
4c7D3688K66E16h@uofjqrqecfjel.nl
4c7D3688K66E16h@uofjqrqecfjel.com
4c7D3688K66E16h@uofjqrqecfjel.net
4c7D3688K66E16h@uofjqrqecfjel.org


Olé! mapShsamS