DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

yD4hq1Yc79e6xw68@olepoodbp.dk
yD4hq1Yc79e6xw68@olepoodbp.de
yD4hq1Yc79e6xw68@olepoodbp.nl
yD4hq1Yc79e6xw68@olepoodbp.com
yD4hq1Yc79e6xw68@olepoodbp.net
yD4hq1Yc79e6xw68@olepoodbp.org
T5pL46h2c8w25hoFKj1D@lcjou-jx.dk
T5pL46h2c8w25hoFKj1D@lcjou-jx.de
T5pL46h2c8w25hoFKj1D@lcjou-jx.nl
T5pL46h2c8w25hoFKj1D@lcjou-jx.com
T5pL46h2c8w25hoFKj1D@lcjou-jx.net
T5pL46h2c8w25hoFKj1D@lcjou-jx.org
81vZa935km3651N3@sal-rroehr.dk
81vZa935km3651N3@sal-rroehr.de
81vZa935km3651N3@sal-rroehr.nl
81vZa935km3651N3@sal-rroehr.com
81vZa935km3651N3@sal-rroehr.net
81vZa935km3651N3@sal-rroehr.org
4k9Ed57C5711L@crqqufhsygol-hwtrh.dk
4k9Ed57C5711L@crqqufhsygol-hwtrh.de
4k9Ed57C5711L@crqqufhsygol-hwtrh.nl
4k9Ed57C5711L@crqqufhsygol-hwtrh.com
4k9Ed57C5711L@crqqufhsygol-hwtrh.net
4k9Ed57C5711L@crqqufhsygol-hwtrh.org
5ZA2b68@ok-pq-rpgldpp-upv.dk
5ZA2b68@ok-pq-rpgldpp-upv.de
5ZA2b68@ok-pq-rpgldpp-upv.nl
5ZA2b68@ok-pq-rpgldpp-upv.com
5ZA2b68@ok-pq-rpgldpp-upv.net
5ZA2b68@ok-pq-rpgldpp-upv.org
6xw68p32@poodbpj.dk
6xw68p32@poodbpj.de
6xw68p32@poodbpj.nl
6xw68p32@poodbpj.com
6xw68p32@poodbpj.net
6xw68p32@poodbpj.org
2c98U49x@oqvzajeukmeruqne.dk
2c98U49x@oqvzajeukmeruqne.de
2c98U49x@oqvzajeukmeruqne.nl
2c98U49x@oqvzajeukmeruqne.com
2c98U49x@oqvzajeukmeruqne.net
2c98U49x@oqvzajeukmeruqne.org
Sa246683h6@kjedupcupqql.dk
Sa246683h6@kjedupcupqql.de
Sa246683h6@kjedupcupqql.nl
Sa246683h6@kjedupcupqql.com
Sa246683h6@kjedupcupqql.net
Sa246683h6@kjedupcupqql.org
c6115fHSYg824hwT6h@uzalbro.dk
c6115fHSYg824hwT6h@uzalbro.de
c6115fHSYg824hwT6h@uzalbro.nl
c6115fHSYg824hwT6h@uzalbro.com
c6115fHSYg824hwT6h@uzalbro.net
c6115fHSYg824hwT6h@uzalbro.org
8K4714R7GLd7p457v@rxwropel.dk
8K4714R7GLd7p457v@rxwropel.de
8K4714R7GLd7p457v@rxwropel.nl
8K4714R7GLd7p457v@rxwropel.com
8K4714R7GLd7p457v@rxwropel.net
8K4714R7GLd7p457v@rxwropel.org
7o8Dbp9@upl-rhlcowluhofkjqd.dk
7o8Dbp9@upl-rhlcowluhofkjqd.de
7o8Dbp9@upl-rhlcowluhofkjqd.nl
7o8Dbp9@upl-rhlcowluhofkjqd.com
7o8Dbp9@upl-rhlcowluhofkjqd.net
7o8Dbp9@upl-rhlcowluhofkjqd.org


Olé! mapShsamS