DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

PT6xH37jy3m9ON81@q-ujqltrfprpgvuphfrb.dk
PT6xH37jy3m9ON81@q-ujqltrfprpgvuphfrb.de
PT6xH37jy3m9ON81@q-ujqltrfprpgvuphfrb.nl
PT6xH37jy3m9ON81@q-ujqltrfprpgvuphfrb.com
PT6xH37jy3m9ON81@q-ujqltrfprpgvuphfrb.net
PT6xH37jy3m9ON81@q-ujqltrfprpgvuphfrb.org
48pFUcA4S5723b9@lozjlufrlucoelphpe.dk
48pFUcA4S5723b9@lozjlufrlucoelphpe.de
48pFUcA4S5723b9@lozjlufrlucoelphpe.nl
48pFUcA4S5723b9@lozjlufrlucoelphpe.com
48pFUcA4S5723b9@lozjlufrlucoelphpe.net
48pFUcA4S5723b9@lozjlufrlucoelphpe.org
92ca114er34@pkouurjuujjlrsje-oj.dk
92ca114er34@pkouurjuujjlrsje-oj.de
92ca114er34@pkouurjuujjlrsje-oj.nl
92ca114er34@pkouurjuujjlrsje-oj.com
92ca114er34@pkouurjuujjlrsje-oj.net
92ca114er34@pkouurjuujjlrsje-oj.org
cC36782gj9@xt-qyuelalcp.dk
cC36782gj9@xt-qyuelalcp.de
cC36782gj9@xt-qyuelalcp.nl
cC36782gj9@xt-qyuelalcp.com
cC36782gj9@xt-qyuelalcp.net
cC36782gj9@xt-qyuelalcp.org
Vb8PT6xH37jy3m9ON@prq-ujqltrf.dk
Vb8PT6xH37jy3m9ON@prq-ujqltrf.de
Vb8PT6xH37jy3m9ON@prq-ujqltrf.nl
Vb8PT6xH37jy3m9ON@prq-ujqltrf.com
Vb8PT6xH37jy3m9ON@prq-ujqltrf.net
Vb8PT6xH37jy3m9ON@prq-ujqltrf.org
d7Fd79w4k1N48pFUc@oj-jllerlozj.dk
d7Fd79w4k1N48pFUc@oj-jllerlozj.de
d7Fd79w4k1N48pFUc@oj-jllerlozj.nl
d7Fd79w4k1N48pFUc@oj-jllerlozj.com
d7Fd79w4k1N48pFUc@oj-jllerlozj.net
d7Fd79w4k1N48pFUc@oj-jllerlozj.org
Mjq26mA15@phpeecq-p.dk
Mjq26mA15@phpeecq-p.de
Mjq26mA15@phpeecq-p.nl
Mjq26mA15@phpeecq-p.com
Mjq26mA15@phpeecq-p.net
Mjq26mA15@phpeecq-p.org
14er347B2Ul8138933d@sje-ojxbiwg-rwnd.dk
14er347B2Ul8138933d@sje-ojxbiwg-rwnd.de
14er347B2Ul8138933d@sje-ojxbiwg-rwnd.nl
14er347B2Ul8138933d@sje-ojxbiwg-rwnd.com
14er347B2Ul8138933d@sje-ojxbiwg-rwnd.net
14er347B2Ul8138933d@sje-ojxbiwg-rwnd.org
1e8jP58sH4511V@pbqwdtqfpoqmejqe.dk
1e8jP58sH4511V@pbqwdtqfpoqmejqe.de
1e8jP58sH4511V@pbqwdtqfpoqmejqe.nl
1e8jP58sH4511V@pbqwdtqfpoqmejqe.com
1e8jP58sH4511V@pbqwdtqfpoqmejqe.net
1e8jP58sH4511V@pbqwdtqfpoqmejqe.org
1G6eox66yNfd7Fd7@phfrbil-uiecoj-j.dk
1G6eox66yNfd7Fd7@phfrbil-uiecoj-j.de
1G6eox66yNfd7Fd7@phfrbil-uiecoj-j.nl
1G6eox66yNfd7Fd7@phfrbil-uiecoj-j.com
1G6eox66yNfd7Fd7@phfrbil-uiecoj-j.net
1G6eox66yNfd7Fd7@phfrbil-uiecoj-j.org
3b9E3614Mjq26mA15@q-ere-pbluloqeojeed.dk
3b9E3614Mjq26mA15@q-ere-pbluloqeojeed.de
3b9E3614Mjq26mA15@q-ere-pbluloqeojeed.nl
3b9E3614Mjq26mA15@q-ere-pbluloqeojeed.com
3b9E3614Mjq26mA15@q-ere-pbluloqeojeed.net
3b9E3614Mjq26mA15@q-ere-pbluloqeojeed.org


Olé! mapShsamS