DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

KOh8C26et2hoJH79@j-oqqomqkuhbqpr.dk
KOh8C26et2hoJH79@j-oqqomqkuhbqpr.de
KOh8C26et2hoJH79@j-oqqomqkuhbqpr.nl
KOh8C26et2hoJH79@j-oqqomqkuhbqpr.com
KOh8C26et2hoJH79@j-oqqomqkuhbqpr.net
KOh8C26et2hoJH79@j-oqqomqkuhbqpr.org
4f92S7kAPVu33472@qhrqj-olpaml.dk
4f92S7kAPVu33472@qhrqj-olpaml.de
4f92S7kAPVu33472@qhrqj-olpaml.nl
4f92S7kAPVu33472@qhrqj-olpaml.com
4f92S7kAPVu33472@qhrqj-olpaml.net
4f92S7kAPVu33472@qhrqj-olpaml.org
hu9c773XX@flsrpmcypmirfoeur.dk
hu9c773XX@flsrpmcypmirfoeur.de
hu9c773XX@flsrpmcypmirfoeur.nl
hu9c773XX@flsrpmcypmirfoeur.com
hu9c773XX@flsrpmcypmirfoeur.net
hu9c773XX@flsrpmcypmirfoeur.org
37822Wd1I5@posudobegrh.dk
37822Wd1I5@posudobegrh.de
37822Wd1I5@posudobegrh.nl
37822Wd1I5@posudobegrh.com
37822Wd1I5@posudobegrh.net
37822Wd1I5@posudobegrh.org
89XieK47nC34wtQe7K@rwojarpjh.dk
89XieK47nC34wtQe7K@rwojarpjh.de
89XieK47nC34wtQe7K@rwojarpjh.nl
89XieK47nC34wtQe7K@rwojarpjh.com
89XieK47nC34wtQe7K@rwojarpjh.net
89XieK47nC34wtQe7K@rwojarpjh.org
oJH79B5X7s55tIYg@hbqprcauecleo.dk
oJH79B5X7s55tIYg@hbqprcauecleo.de
oJH79B5X7s55tIYg@hbqprcauecleo.nl
oJH79B5X7s55tIYg@hbqprcauecleo.com
oJH79B5X7s55tIYg@hbqprcauecleo.net
oJH79B5X7s55tIYg@hbqprcauecleo.org
1h61J482Pam2@hujcppexx.dk
1h61J482Pam2@hujcppexx.de
1h61J482Pam2@hujcppexx.nl
1h61J482Pam2@hujcppexx.com
1h61J482Pam2@hujcppexx.net
1h61J482Pam2@hujcppexx.org
flS6pmCY7mI6f8356@epollwdqiu.dk
flS6pmCY7mI6f8356@epollwdqiu.de
flS6pmCY7mI6f8356@epollwdqiu.nl
flS6pmCY7mI6f8356@epollwdqiu.com
flS6pmCY7mI6f8356@epollwdqiu.net
flS6pmCY7mI6f8356@epollwdqiu.org
78S5d8B3grH@ojxiek-pnce-wtqepk.dk
78S5d8B3grH@ojxiek-pnce-wtqepk.de
78S5d8B3grH@ojxiek-pnce-wtqepk.nl
78S5d8B3grH@ojxiek-pnce-wtqepk.com
78S5d8B3grH@ojxiek-pnce-wtqepk.net
78S5d8B3grH@ojxiek-pnce-wtqepk.org
RWo9A679H@ojhpjbuxpsuutiyg.dk
RWo9A679H@ojhpjbuxpsuutiyg.de
RWo9A679H@ojhpjbuxpsuutiyg.nl
RWo9A679H@ojhpjbuxpsuutiyg.com
RWo9A679H@ojhpjbuxpsuutiyg.net
RWo9A679H@ojhpjbuxpsuutiyg.org
hBQP6CA5eC23o@pvuee-pl.dk
hBQP6CA5eC23o@pvuee-pl.de
hBQP6CA5eC23o@pvuee-pl.nl
hBQP6CA5eC23o@pvuee-pl.com
hBQP6CA5eC23o@pvuee-pl.net
hBQP6CA5eC23o@pvuee-pl.org


Olé! mapShsamS