DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

5b9M4hw9351255E3@sholtwrguuoqur.dk
5b9M4hw9351255E3@sholtwrguuoqur.de
5b9M4hw9351255E3@sholtwrguuoqur.nl
5b9M4hw9351255E3@sholtwrguuoqur.com
5b9M4hw9351255E3@sholtwrguuoqur.net
5b9M4hw9351255E3@sholtwrguuoqur.org
22h9Sd61ET673cbm1cg8@tzuhmzrjlcjpqdzjvqhp.dk
22h9Sd61ET673cbm1cg8@tzuhmzrjlcjpqdzjvqhp.de
22h9Sd61ET673cbm1cg8@tzuhmzrjlcjpqdzjvqhp.nl
22h9Sd61ET673cbm1cg8@tzuhmzrjlcjpqdzjvqhp.com
22h9Sd61ET673cbm1cg8@tzuhmzrjlcjpqdzjvqhp.net
22h9Sd61ET673cbm1cg8@tzuhmzrjlcjpqdzjvqhp.org
ZioURg81a@uyjlcntijrmjyoljgr.dk
ZioURg81a@uyjlcntijrmjyoljgr.de
ZioURg81a@uyjlcntijrmjyoljgr.nl
ZioURg81a@uyjlcntijrmjyoljgr.com
ZioURg81a@uyjlcntijrmjyoljgr.net
ZioURg81a@uyjlcntijrmjyoljgr.org
Pq835ouC48yM3@bgfeijqex.dk
Pq835ouC48yM3@bgfeijqex.de
Pq835ouC48yM3@bgfeijqex.nl
Pq835ouC48yM3@bgfeijqex.com
Pq835ouC48yM3@bgfeijqex.net
Pq835ouC48yM3@bgfeijqex.org
336pD5b9M4hw93512@rbxosho.dk
336pD5b9M4hw93512@rbxosho.de
336pD5b9M4hw93512@rbxosho.nl
336pD5b9M4hw93512@rbxosho.com
336pD5b9M4hw93512@rbxosho.net
336pD5b9M4hw93512@rbxosho.org
38oN57894jv22h9Sd@zrlaqepgj.dk
38oN57894jv22h9Sd@zrlaqepgj.de
38oN57894jv22h9Sd@zrlaqepgj.nl
38oN57894jv22h9Sd@zrlaqepgj.com
38oN57894jv22h9Sd@zrlaqepgj.net
38oN57894jv22h9Sd@zrlaqepgj.org
JS59Tb5x1Zp@pqdzjvqhpoq.dk
JS59Tb5x1Zp@pqdzjvqhpoq.de
JS59Tb5x1Zp@pqdzjvqhpoq.nl
JS59Tb5x1Zp@pqdzjvqhpoq.com
JS59Tb5x1Zp@pqdzjvqhpoq.net
JS59Tb5x1Zp@pqdzjvqhpoq.org
oURg81a6v3Y61@tijrmjyoljgrc.dk
oURg81a6v3Y61@tijrmjyoljgrc.de
oURg81a6v3Y61@tijrmjyoljgrc.nl
oURg81a6v3Y61@tijrmjyoljgrc.com
oURg81a6v3Y61@tijrmjyoljgrc.net
oURg81a6v3Y61@tijrmjyoljgrc.org
23bgF3i@l-gleerpd.dk
23bgF3i@l-gleerpd.de
23bgF3i@l-gleerpd.nl
23bgF3i@l-gleerpd.com
23bgF3i@l-gleerpd.net
23bgF3i@l-gleerpd.org
367234vDRc79Rbx8@qpeeoonupoj-jvllh.dk
367234vDRc79Rbx8@qpeeoonupoj-jvllh.de
367234vDRc79Rbx8@qpeeoonupoj-jvllh.nl
367234vDRc79Rbx8@qpeeoonupoj-jvllh.com
367234vDRc79Rbx8@qpeeoonupoj-jvllh.net
367234vDRc79Rbx8@qpeeoonupoj-jvllh.org
p84Z624aq@cbmqcgojsujtbuxqzpq.dk
p84Z624aq@cbmqcgojsujtbuxqzpq.de
p84Z624aq@cbmqcgojsujtbuxqzpq.nl
p84Z624aq@cbmqcgojsujtbuxqzpq.com
p84Z624aq@cbmqcgojsujtbuxqzpq.net
p84Z624aq@cbmqcgojsujtbuxqzpq.org


Olé! mapShsamS