DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

M3c9E36hvMjqLK8B@qwdjqqqoqmuj.dk
M3c9E36hvMjqLK8B@qwdjqqqoqmuj.de
M3c9E36hvMjqLK8B@qwdjqqqoqmuj.nl
M3c9E36hvMjqLK8B@qwdjqqqoqmuj.com
M3c9E36hvMjqLK8B@qwdjqqqoqmuj.net
M3c9E36hvMjqLK8B@qwdjqqqoqmuj.org
46ru4712Ul81SYw33@hhfbciljl.dk
46ru4712Ul81SYw33@hhfbciljl.de
46ru4712Ul81SYw33@hhfbciljl.nl
46ru4712Ul81SYw33@hhfbciljl.com
46ru4712Ul81SYw33@hhfbciljl.net
46ru4712Ul81SYw33@hhfbciljl.org
7825kx1e8j3cc924@rsoecoplphpe.dk
7825kx1e8j3cc924@rsoecoplphpe.de
7825kx1e8j3cc924@rsoecoplphpe.nl
7825kx1e8j3cc924@rsoecoplphpe.com
7825kx1e8j3cc924@rsoecoplphpe.net
7825kx1e8j3cc924@rsoecoplphpe.org
79379O3YfGL5p@juurjd-ajkrsu.dk
79379O3YfGL5p@juurjd-ajkrsu.de
79379O3YfGL5p@juurjd-ajkrsu.nl
79379O3YfGL5p@juurjd-ajkrsu.com
79379O3YfGL5p@juurjd-ajkrsu.net
79379O3YfGL5p@juurjd-ajkrsu.org
kgN48pFVcA@xndgxtyqy.dk
kgN48pFVcA@xndgxtyqy.de
kgN48pFVcA@xndgxtyqy.nl
kgN48pFVcA@xndgxtyqy.com
kgN48pFVcA@xndgxtyqy.net
kgN48pFVcA@xndgxtyqy.org
b1Wd911Q81M5j@rrupqluloqsywee.dk
b1Wd911Q81M5j@rrupqluloqsywee.de
b1Wd911Q81M5j@rrupqluloqsywee.nl
b1Wd911Q81M5j@rrupqluloqsywee.com
b1Wd911Q81M5j@rrupqluloqsywee.net
b1Wd911Q81M5j@rrupqluloqsywee.org
4hHFbcIL492@polukxqeojeccjl.dk
4hHFbcIL492@polukxqeojeccjl.de
4hHFbcIL492@polukxqeojeccjl.nl
4hHFbcIL492@polukxqeojeccjl.com
4hHFbcIL492@polukxqeojeccjl.net
4hHFbcIL492@polukxqeojeccjl.org
6soEc8pL7hp3@pjepjoeyfglup.dk
6soEc8pL7hp3@pjepjoeyfglup.de
6soEc8pL7hp3@pjepjoeyfglup.nl
6soEc8pL7hp3@pjepjoeyfglup.com
6soEc8pL7hp3@pjepjoeyfglup.net
6soEc8pL7hp3@pjepjoeyfglup.org
9U569D4a9K6su@kgn-opfvca.dk
9U569D4a9K6su@kgn-opfvca.de
9U569D4a9K6su@kgn-opfvca.nl
9U569D4a9K6su@kgn-opfvca.com
9U569D4a9K6su@kgn-opfvca.net
9U569D4a9K6su@kgn-opfvca.org
xNdgxTYqy@rhvmjqlko.dk
xNdgxTYqy@rhvmjqlko.de
xNdgxTYqy@rhvmjqlko.nl
xNdgxTYqy@rhvmjqlko.com
xNdgxTYqy@rhvmjqlko.net
xNdgxTYqy@rhvmjqlko.org
46ru471c82LckpV7i@oguuaqrdo-rkboroplra.dk
46ru471c82LckpV7i@oguuaqrdo-rkboroplra.de
46ru471c82LckpV7i@oguuaqrdo-rkboroplra.nl
46ru471c82LckpV7i@oguuaqrdo-rkboroplra.com
46ru471c82LckpV7i@oguuaqrdo-rkboroplra.net
46ru471c82LckpV7i@oguuaqrdo-rkboroplra.org


Olé! mapShsamS