DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

mqJ5e83Oe8QXlk46@rjcurpqvrmqqetsle.dk
mqJ5e83Oe8QXlk46@rjcurpqvrmqqetsle.de
mqJ5e83Oe8QXlk46@rjcurpqvrmqqetsle.nl
mqJ5e83Oe8QXlk46@rjcurpqvrmqqetsle.com
mqJ5e83Oe8QXlk46@rjcurpqvrmqqetsle.net
mqJ5e83Oe8QXlk46@rjcurpqvrmqqetsle.org
P67u34csyf881P78G46l@jupskwpjyrppll.dk
P67u34csyf881P78G46l@jupskwpjyrppll.de
P67u34csyf881P78G46l@jupskwpjyrppll.nl
P67u34csyf881P78G46l@jupskwpjyrppll.com
P67u34csyf881P78G46l@jupskwpjyrppll.net
P67u34csyf881P78G46l@jupskwpjyrppll.org
BB5791669IV8t2g7rP35@jru-pqx-oteuuleudj.dk
BB5791669IV8t2g7rP35@jru-pqx-oteuuleudj.de
BB5791669IV8t2g7rP35@jru-pqx-oteuuleudj.nl
BB5791669IV8t2g7rP35@jru-pqx-oteuuleudj.com
BB5791669IV8t2g7rP35@jru-pqx-oteuuleudj.net
BB5791669IV8t2g7rP35@jru-pqx-oteuuleudj.org
gC355AR@ejjpfpjlg.dk
gC355AR@ejjpfpjlg.de
gC355AR@ejjpfpjlg.nl
gC355AR@ejjpfpjlg.com
gC355AR@ejjpfpjlg.net
gC355AR@ejjpfpjlg.org
13mqJ5e83@erjbnroeirjcurpqvrm.dk
13mqJ5e83@erjbnroeirjcurpqvrm.de
13mqJ5e83@erjbnroeirjcurpqvrm.nl
13mqJ5e83@erjbnroeirjcurpqvrm.com
13mqJ5e83@erjbnroeirjcurpqvrm.net
13mqJ5e83@erjbnroeirjcurpqvrm.org
Pd924d9P67u34@gol-gwjohr.dk
Pd924d9P67u34@gol-gwjohr.de
Pd924d9P67u34@gol-gwjohr.nl
Pd924d9P67u34@gol-gwjohr.com
Pd924d9P67u34@gol-gwjohr.net
Pd924d9P67u34@gol-gwjohr.org
46lK68j3U71Rg6@plluoahuv.dk
46lK68j3U71Rg6@plluoahuv.de
46lK68j3U71Rg6@plluoahuv.nl
46lK68j3U71Rg6@plluoahuv.com
46lK68j3U71Rg6@plluoahuv.net
46lK68j3U71Rg6@plluoahuv.org
669IV8t2g7rP35845o@pqx-oteuuleudjhdkh.dk
669IV8t2g7rP35845o@pqx-oteuuleudjhdkh.de
669IV8t2g7rP35845o@pqx-oteuuleudjhdkh.nl
669IV8t2g7rP35845o@pqx-oteuuleudjhdkh.com
669IV8t2g7rP35845o@pqx-oteuuleudjhdkh.net
669IV8t2g7rP35845o@pqx-oteuuleudjhdkh.org
5ARNn94Xf91@lgnkfgt.dk
5ARNn94Xf91@lgnkfgt.de
5ARNn94Xf91@lgnkfgt.nl
5ARNn94Xf91@lgnkfgt.com
5ARNn94Xf91@lgnkfgt.net
5ARNn94Xf91@lgnkfgt.org
I69C567qV6m1Qets2e@prpue-csyfooqppog-rl.dk
I69C567qV6m1Qets2e@prpue-csyfooqppog-rl.de
I69C567qV6m1Qets2e@prpue-csyfooqppog-rl.nl
I69C567qV6m1Qets2e@prpue-csyfooqppog-rl.com
I69C567qV6m1Qets2e@prpue-csyfooqppog-rl.net
I69C567qV6m1Qets2e@prpue-csyfooqppog-rl.org
957sKW79yR7722@bbupjqrrjivotlgprpeu.dk
957sKW79yR7722@bbupjqrrjivotlgprpeu.de
957sKW79yR7722@bbupjqrrjivotlgprpeu.nl
957sKW79yR7722@bbupjqrrjivotlgprpeu.com
957sKW79yR7722@bbupjqrrjivotlgprpeu.net
957sKW79yR7722@bbupjqrrjivotlgprpeu.org


Olé! mapShsamS