DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

nr2e6pN35834m746@cjqucprv.dk
nr2e6pN35834m746@cjqucprv.de
nr2e6pN35834m746@cjqucprv.nl
nr2e6pN35834m746@cjqucprv.com
nr2e6pN35834m746@cjqucprv.net
nr2e6pN35834m746@cjqucprv.org
1I3dA24d9P6k94Ucsy@tpjjoprilppxups.dk
1I3dA24d9P6k94Ucsy@tpjjoprilppxups.de
1I3dA24d9P6k94Ucsy@tpjjoprilppxups.nl
1I3dA24d9P6k94Ucsy@tpjjoprilppxups.com
1I3dA24d9P6k94Ucsy@tpjjoprilppxups.net
1I3dA24d9P6k94Ucsy@tpjjoprilppxups.org
Vj13gb1V38B1@l-jeu-rqu.dk
Vj13gb1V38B1@l-jeu-rqu.de
Vj13gb1V38B1@l-jeu-rqu.nl
Vj13gb1V38B1@l-jeu-rqu.com
Vj13gb1V38B1@l-jeu-rqu.net
Vj13gb1V38B1@l-jeu-rqu.org
9M57sQ36p4c8@hqxzojecjg.dk
9M57sQ36p4c8@hqxzojecjg.de
9M57sQ36p4c8@hqxzojecjg.nl
9M57sQ36p4c8@hqxzojecjg.com
9M57sQ36p4c8@hqxzojecjg.net
9M57sQ36p4c8@hqxzojecjg.org
812S71Od5A3@vfjleupxluolfuu.dk
812S71Od5A3@vfjleupxluolfuu.de
812S71Od5A3@vfjleupxluolfuu.nl
812S71Od5A3@vfjleupxluolfuu.com
812S71Od5A3@vfjleupxluolfuu.net
812S71Od5A3@vfjleupxluolfuu.org
e6pN35834m746eG1T5@prvdoqeet.dk
e6pN35834m746eG1T5@prvdoqeet.de
e6pN35834m746eG1T5@prvdoqeet.nl
e6pN35834m746eG1T5@prvdoqeet.com
e6pN35834m746eG1T5@prvdoqeet.net
e6pN35834m746eG1T5@prvdoqeet.org
4d9P6k94Ucsyfsq@lroknvjqeg.dk
4d9P6k94Ucsyfsq@lroknvjqeg.de
4d9P6k94Ucsyfsq@lroknvjqeg.nl
4d9P6k94Ucsyfsq@lroknvjqeg.com
4d9P6k94Ucsyfsq@lroknvjqeg.net
4d9P6k94Ucsyfsq@lroknvjqeg.org
ki2MU8A2493@ajlvojm.dk
ki2MU8A2493@ajlvojm.de
ki2MU8A2493@ajlvojm.nl
ki2MU8A2493@ajlvojm.com
ki2MU8A2493@ajlvojm.net
ki2MU8A2493@ajlvojm.org
34s124y8@ooqnppq-uhhroqls.dk
34s124y8@ooqnppq-uhhroqls.de
34s124y8@ooqnppq-uhhroqls.nl
34s124y8@ooqnppq-uhhroqls.com
34s124y8@ooqnppq-uhhroqls.net
34s124y8@ooqnppq-uhhroqls.org
dkI5erw@oxv-rjqrujgtnrlerp.dk
dkI5erw@oxv-rjqrujgtnrlerp.de
dkI5erw@oxv-rjqrujgtnrlerp.nl
dkI5erw@oxv-rjqrujgtnrlerp.com
dkI5erw@oxv-rjqrujgtnrlerp.net
dkI5erw@oxv-rjqrujgtnrlerp.org
246k1N6qO2c915c7@flqiedal.dk
246k1N6qO2c915c7@flqiedal.de
246k1N6qO2c915c7@flqiedal.nl
246k1N6qO2c915c7@flqiedal.com
246k1N6qO2c915c7@flqiedal.net
246k1N6qO2c915c7@flqiedal.org


Olé! mapShsamS