DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

781Y6kJ24i3477Qf@fsxwgcoeup.dk
781Y6kJ24i3477Qf@fsxwgcoeup.de
781Y6kJ24i3477Qf@fsxwgcoeup.nl
781Y6kJ24i3477Qf@fsxwgcoeup.com
781Y6kJ24i3477Qf@fsxwgcoeup.net
781Y6kJ24i3477Qf@fsxwgcoeup.org
259HU4s2f7qO35895n8x@ldbqfepsxfoqefvj.dk
259HU4s2f7qO35895n8x@ldbqfepsxfoqefvj.de
259HU4s2f7qO35895n8x@ldbqfepsxfoqefvj.nl
259HU4s2f7qO35895n8x@ldbqfepsxfoqefvj.com
259HU4s2f7qO35895n8x@ldbqfepsxfoqefvj.net
259HU4s2f7qO35895n8x@ldbqfepsxfoqefvj.org
f9RMm9wWeuBhes@jqepkltoygtuoyudb.dk
f9RMm9wWeuBhes@jqepkltoygtuoyudb.de
f9RMm9wWeuBhes@jqepkltoygtuoyudb.nl
f9RMm9wWeuBhes@jqepkltoygtuoyudb.com
f9RMm9wWeuBhes@jqepkltoygtuoyudb.net
f9RMm9wWeuBhes@jqepkltoygtuoyudb.org
d7y3dD1@lwrqq-pqw-nsq-tqluc.dk
d7y3dD1@lwrqq-pqw-nsq-tqluc.de
d7y3dD1@lwrqq-pqw-nsq-tqluc.nl
d7y3dD1@lwrqq-pqw-nsq-tqluc.com
d7y3dD1@lwrqq-pqw-nsq-tqluc.net
d7y3dD1@lwrqq-pqw-nsq-tqluc.org
e581O781Y6kJ2@erjlfmjefs.dk
e581O781Y6kJ2@erjlfmjefs.de
e581O781Y6kJ2@erjlfmjefs.nl
e581O781Y6kJ2@erjlfmjefs.com
e581O781Y6kJ2@erjlfmjefs.net
e581O781Y6kJ2@erjlfmjefs.org
P4AA4791259HU4s2@qrrp-rlqprsrldbqfeps.dk
P4AA4791259HU4s2@qrrp-rlqprsrldbqfeps.de
P4AA4791259HU4s2@qrrp-rlqprsrldbqfeps.nl
P4AA4791259HU4s2@qrrp-rlqprsrldbqfeps.com
P4AA4791259HU4s2@qrrp-rlqprsrldbqfeps.net
P4AA4791259HU4s2@qrrp-rlqprsrldbqfeps.org
n6J3fB35@gehiekjqeojve.dk
n6J3fB35@gehiekjqeojve.de
n6J3fB35@gehiekjqeojve.nl
n6J3fB35@gehiekjqeojve.com
n6J3fB35@gehiekjqeojve.net
n6J3fB35@gehiekjqeojve.org
13l8I5d82Ndl@oyudb-vkpowoclwrqq-p.dk
13l8I5d82Ndl@oyudb-vkpowoclwrqq-p.de
13l8I5d82Ndl@oyudb-vkpowoclwrqq-p.nl
13l8I5d82Ndl@oyudb-vkpowoclwrqq-p.com
13l8I5d82Ndl@oyudb-vkpowoclwrqq-p.net
13l8I5d82Ndl@oyudb-vkpowoclwrqq-p.org
Xc9327tR46rx@gujlquoj-duioe.dk
Xc9327tR46rx@gujlquoj-duioe.de
Xc9327tR46rx@gujlquoj-duioe.nl
Xc9327tR46rx@gujlquoj-duioe.com
Xc9327tR46rx@gujlquoj-duioe.net
Xc9327tR46rx@gujlquoj-duioe.org
3477Qf6C9P@gcoeupalroohrub.dk
3477Qf6C9P@gcoeupalroohrub.de
3477Qf6C9P@gcoeupalroohrub.nl
3477Qf6C9P@gcoeupalroohrub.com
3477Qf6C9P@gcoeupalroohrub.net
3477Qf6C9P@gcoeupalroohrub.org
r2db1Fe7s@nrjefbeu.dk
r2db1Fe7s@nrjefbeu.de
r2db1Fe7s@nrjefbeu.nl
r2db1Fe7s@nrjefbeu.com
r2db1Fe7s@nrjefbeu.net
r2db1Fe7s@nrjefbeu.org


Olé! mapShsamS