DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

1E4i8CZ57156y9a8@olepooqcpqeuqg.dk
1E4i8CZ57156y9a8@olepooqcpqeuqg.de
1E4i8CZ57156y9a8@olepooqcpqeuqg.nl
1E4i8CZ57156y9a8@olepooqcpqeuqg.com
1E4i8CZ57156y9a8@olepooqcpqeuqg.net
1E4i8CZ57156y9a8@olepooqcpqeuqg.org
67Kd8w2@lrocthjlicjo-j.dk
67Kd8w2@lrocthjlicjo-j.de
67Kd8w2@lrocthjlicjo-j.nl
67Kd8w2@lrocthjlicjo-j.com
67Kd8w2@lrocthjlicjo-j.net
67Kd8w2@lrocthjlicjo-j.org
4pE9cbvS57n3b51N@e-rlzrroe.dk
4pE9cbvS57n3b51N@e-rlzrroe.de
4pE9cbvS57n3b51N@e-rlzrroe.nl
4pE9cbvS57n3b51N@e-rlzrroe.com
4pE9cbvS57n3b51N@e-rlzrroe.net
4pE9cbvS57n3b51N@e-rlzrroe.org
12Y79F55mC6h112@rfqluglszh.dk
12Y79F55mC6h112@rfqluglszh.de
12Y79F55mC6h112@rfqluglszh.nl
12Y79F55mC6h112@rfqluglszh.com
12Y79F55mC6h112@rfqluglszh.net
12Y79F55mC6h112@rfqluglszh.org
4g83ch7@ejbpl-upt.dk
4g83ch7@ejbpl-upt.de
4g83ch7@ejbpl-upt.nl
4g83ch7@ejbpl-upt.com
4g83ch7@ejbpl-upt.net
4g83ch7@ejbpl-upt.org
872Sh1E4i8CZ57156@ndc-ole.dk
872Sh1E4i8CZ57156@ndc-ole.de
872Sh1E4i8CZ57156@ndc-ole.nl
872Sh1E4i8CZ57156@ndc-ole.com
872Sh1E4i8CZ57156@ndc-ole.net
872Sh1E4i8CZ57156@ndc-ole.org
73Qjx345pM467Kd8w@vlrocthjlicjo.dk
73Qjx345pM467Kd8w@vlrocthjlicjo.de
73Qjx345pM467Kd8w@vlrocthjlicjo.nl
73Qjx345pM467Kd8w@vlrocthjlicjo.com
73Qjx345pM467Kd8w@vlrocthjlicjo.net
73Qjx345pM467Kd8w@vlrocthjlicjo.org
6o94pE9cbvS@luwu-yaqe-r.dk
6o94pE9cbvS@luwu-yaqe-r.de
6o94pE9cbvS@luwu-yaqe-r.nl
6o94pE9cbvS@luwu-yaqe-r.com
6o94pE9cbvS@luwu-yaqe-r.net
6o94pE9cbvS@luwu-yaqe-r.org
Rpm24612Y79F5@rlqieurrfqlu.dk
Rpm24612Y79F5@rlqieurrfqlu.de
Rpm24612Y79F5@rlqieurrfqlu.nl
Rpm24612Y79F5@rlqieurrfqlu.com
Rpm24612Y79F5@rlqieurrfqlu.net
Rpm24612Y79F5@rlqieurrfqlu.org
TT7134g83c@piejbpl.dk
TT7134g83c@piejbpl.de
TT7134g83c@piejbpl.nl
TT7134g83c@piejbpl.com
TT7134g83c@piejbpl.net
TT7134g83c@piejbpl.org
823872Sh1E4i8C@howecnd.dk
823872Sh1E4i8C@howecnd.de
823872Sh1E4i8C@howecnd.nl
823872Sh1E4i8C@howecnd.com
823872Sh1E4i8C@howecnd.net
823872Sh1E4i8C@howecnd.org


Olé! mapShsamS