DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

yDV7q14ci9edxw68@olepood.dk
yDV7q14ci9edxw68@olepood.de
yDV7q14ci9edxw68@olepood.nl
yDV7q14ci9edxw68@olepood.com
yDV7q14ci9edxw68@olepood.net
yDV7q14ci9edxw68@olepood.org
xOTcpL46h2d8@rulesqtusl.dk
xOTcpL46h2d8@rulesqtusl.de
xOTcpL46h2d8@rulesqtusl.nl
xOTcpL46h2d8@rulesqtusl.com
xOTcpL46h2d8@rulesqtusl.net
xOTcpL46h2d8@rulesqtusl.org
591S689481v@vcjllujj.dk
591S689481v@vcjllujj.de
591S689481v@vcjllujj.nl
591S689481v@vcjllujj.com
591S689481v@vcjllujj.net
591S689481v@vcjllujj.org
N36923872U@rcxudre.dk
N36923872U@rcxudre.de
N36923872U@rcxudre.nl
N36923872U@rcxudre.com
N36923872U@rcxudre.net
N36923872U@rcxudre.org
5715711LY@rqqurheypplthwtr.dk
5715711LY@rqqurheypplthwtr.de
5715711LY@rqqurheypplthwtr.nl
5715711LY@rqqurheypplthwtr.com
5715711LY@rqqurheypplthwtr.net
5715711LY@rqqurheypplthwtr.org
MfZA26cr238jGR5yDV7@pp-uovnzoqu-olepo.dk
MfZA26cr238jGR5yDV7@pp-uovnzoqu-olepo.de
MfZA26cr238jGR5yDV7@pp-uovnzoqu-olepo.nl
MfZA26cr238jGR5yDV7@pp-uovnzoqu-olepo.com
MfZA26cr238jGR5yDV7@pp-uovnzoqu-olepo.net
MfZA26cr238jGR5yDV7@pp-uovnzoqu-olepo.org
3ixOTcpL46h2d8w2@lesqtusll.dk
3ixOTcpL46h2d8w2@lesqtusll.de
3ixOTcpL46h2d8w2@lesqtusll.nl
3ixOTcpL46h2d8w2@lesqtusll.com
3ixOTcpL46h2d8w2@lesqtusll.net
3ixOTcpL46h2d8w2@lesqtusll.org
91S689481v5a93@lujj-aqmtai-rbqorc.dk
91S689481v5a93@lujj-aqmtai-rbqorc.de
91S689481v5a93@lujj-aqmtai-rbqorc.nl
91S689481v5a93@lujj-aqmtai-rbqorc.com
91S689481v5a93@lujj-aqmtai-rbqorc.net
91S689481v5a93@lujj-aqmtai-rbqorc.org
4k9Ed5715711@ecrqqurhey.dk
4k9Ed5715711@ecrqqurhey.de
4k9Ed5715711@ecrqqurhey.nl
4k9Ed5715711@ecrqqurhey.com
4k9Ed5715711@ecrqqurhey.net
4k9Ed5715711@ecrqqurhey.org
3458Oc77MfZA2@vdjjk-kqwrkgldpp-uov.dk
3458Oc77MfZA2@vdjjk-kqwrkgldpp-uov.de
3458Oc77MfZA2@vdjjk-kqwrkgldpp-uov.nl
3458Oc77MfZA2@vdjjk-kqwrkgldpp-uov.com
3458Oc77MfZA2@vdjjk-kqwrkgldpp-uov.net
3458Oc77MfZA2@vdjjk-kqwrkgldpp-uov.org
dxw68p3@epoodbp.dk
dxw68p3@epoodbp.de
dxw68p3@epoodbp.nl
dxw68p3@epoodbp.com
dxw68p3@epoodbp.net
dxw68p3@epoodbp.org


Olé! mapShsamS