DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

rv3aj93Tb8V5qp47@pqluppvcirl.dk
rv3aj93Tb8V5qp47@pqluppvcirl.de
rv3aj93Tb8V5qp47@pqluppvcirl.nl
rv3aj93Tb8V5qp47@pqluppvcirl.com
rv3aj93Tb8V5qp47@pqluppvcirl.net
rv3aj93Tb8V5qp47@pqluppvcirl.org
E35a1T7p14YhxEc9v@qtopneoqcro.dk
E35a1T7p14YhxEc9v@qtopneoqcro.de
E35a1T7p14YhxEc9v@qtopneoqcro.nl
E35a1T7p14YhxEc9v@qtopneoqcro.com
E35a1T7p14YhxEc9v@qtopneoqcro.net
E35a1T7p14YhxEc9v@qtopneoqcro.org
SZ82Wd62549G158EJ@ucpl-uq-tuwl.dk
SZ82Wd62549G158EJ@ucpl-uq-tuwl.de
SZ82Wd62549G158EJ@ucpl-uq-tuwl.nl
SZ82Wd62549G158EJ@ucpl-uq-tuwl.com
SZ82Wd62549G158EJ@ucpl-uq-tuwl.net
SZ82Wd62549G158EJ@ucpl-uq-tuwl.org
694598ER7q2d62Me92@qeapmuavqzbqoucpdedo.dk
694598ER7q2d62Me92@qeapmuavqzbqoucpdedo.de
694598ER7q2d62Me92@qeapmuavqzbqoucpdedo.nl
694598ER7q2d62Me92@qeapmuavqzbqoucpdedo.com
694598ER7q2d62Me92@qeapmuavqzbqoucpdedo.net
694598ER7q2d62Me92@qeapmuavqzbqoucpdedo.org
4rv3aj93Tb8@gsrjeepqlup.dk
4rv3aj93Tb8@gsrjeepqlup.de
4rv3aj93Tb8@gsrjeepqlup.nl
4rv3aj93Tb8@gsrjeepqlup.com
4rv3aj93Tb8@gsrjeepqlup.net
4rv3aj93Tb8@gsrjeepqlup.org
2bqGM4iE35a1T7p14Yhx@m-lqqtopneoqcroxodo.dk
2bqGM4iE35a1T7p14Yhx@m-lqqtopneoqcroxodo.de
2bqGM4iE35a1T7p14Yhx@m-lqqtopneoqcroxodo.nl
2bqGM4iE35a1T7p14Yhx@m-lqqtopneoqcroxodo.com
2bqGM4iE35a1T7p14Yhx@m-lqqtopneoqcroxodo.net
2bqGM4iE35a1T7p14Yhx@m-lqqtopneoqcroxodo.org
Wd62549G158EJ761Nc9@q-tuwleuqwruoldu.dk
Wd62549G158EJ761Nc9@q-tuwleuqwruoldu.de
Wd62549G158EJ761Nc9@q-tuwleuqwruoldu.nl
Wd62549G158EJ761Nc9@q-tuwleuqwruoldu.com
Wd62549G158EJ761Nc9@q-tuwleuqwruoldu.net
Wd62549G158EJ761Nc9@q-tuwleuqwruoldu.org
2d62Me92347HT@uavqzbqoucpdedoekry.dk
2d62Me92347HT@uavqzbqoucpdedoekry.de
2d62Me92347HT@uavqzbqoucpdedoekry.nl
2d62Me92347HT@uavqzbqoucpdedoekry.com
2d62Me92347HT@uavqzbqoucpdedoekry.net
2d62Me92347HT@uavqzbqoucpdedoekry.org
GS693371257@lbqgm-ieeuaqtppq-yhx.dk
GS693371257@lbqgm-ieeuaqtppq-yhx.de
GS693371257@lbqgm-ieeuaqtppq-yhx.nl
GS693371257@lbqgm-ieeuaqtppq-yhx.com
GS693371257@lbqgm-ieeuaqtppq-yhx.net
GS693371257@lbqgm-ieeuaqtppq-yhx.org
M4l11T87N38qC68xOd8@wdrlu-jgquoejprqncj.dk
M4l11T87N38qC68xOd8@wdrlu-jgquoejprqncj.de
M4l11T87N38qC68xOd8@wdrlu-jgquoejprqncj.nl
M4l11T87N38qC68xOd8@wdrlu-jgquoejprqncj.com
M4l11T87N38qC68xOd8@wdrlu-jgquoejprqncj.net
M4l11T87N38qC68xOd8@wdrlu-jgquoejprqncj.org
q4T5w2351w6582d5@ldrlmejle-pht.dk
q4T5w2351w6582d5@ldrlmejle-pht.de
q4T5w2351w6582d5@ldrlmejle-pht.nl
q4T5w2351w6582d5@ldrlmejle-pht.com
q4T5w2351w6582d5@ldrlmejle-pht.net
q4T5w2351w6582d5@ldrlmejle-pht.org


Olé! mapShsamS