DETTE ER DKWEBITs MODANGREB OVERFOR SPAM-BOTS

Spam Bots afsøger hjemmesider for at høste e-mail adresser som lagres i databaser og sælges til de egentlige spammere.

DKWEBITs modangreb består i at spam-botter via et link (se nedenfor) på hjemmesiden ledes til denne side og bliver mødt med 60 falske e-mail adresser som kan ses nedenfor. Ikke nok med det, i bunden af denne side findes samme link, der igen leder spam-botterne ind på siden, hvorpå der genereres 60 nye falske e-mail adresser som botterne høster, osv.: Botterne befinder sig nu i en uendelig løkke, som betyder, at deres databaser fyldes med falske e-mail dresser.

Du kan selv prøve at klikke på linket nederst på siden...så genereres 60 nye adresser automatisk.

De falske e-mail adresser ødelægger bot-ejernes ulovlige forretning fordi de skal luse adresserne ud. De kan jo ikke sælge dårlige e-mail adresser, og spammerne oplever at de ikke kan spamme de falske adresser.

DKWEBIT er rigtig glad for at kunne hjælpe høst-bot ejere og spammerne med stoppe deres sindssyge ødelæggelse af Internettet for de legale brugere. Vil du også hjælpe med at ødelægge spammernes forretning, så kopier dette link ind i bunden af dine hjemmesider:

THIS IS DKWEBIT's COUNTER ATTACK ON SPAM-BOTS

Spam Bots seek out homepages to harvest e-mail addresses to be stored in databases and sold to spammers.

DKWEBIT's counter attack consists of a link on selected homepages (se below) that leads spam-bots to this page where they are presented to 60 unbeknown to them false e-mail addresses which can be seen below. And not only that, after the e-mail addresses on the bottom of this page is the same link leading back to this page, whereby 60 new fals e-mail addresses are generated and which are harvested by the spam-bots, etc.: The spam-bot is now in a neverending loop which will populate the databases with false e-mails.

You can try to click on the link to see that new false e-mail addresses are generated automatically, and the bots have to follow all links and harvest all e-mail addresses.

The false e-mail addresses destroy the harvest-bot owner's illegal business because they have to get all the false addresses out of their databases or they can't sell them, and spammers can't spam false addresses.

DKWEBIT is real happy to be able to help stop the harvest-bot owner's and spammer's insane destruction of the Internet for legal users. Do you also want to help stop them, then please copy the following link into the bottom of your homepages:

3W7B2Ul8138933t2@hurqil-ujedoj-kkler.dk
3W7B2Ul8138933t2@hurqil-ujedoj-kkler.de
3W7B2Ul8138933t2@hurqil-ujedoj-kkler.nl
3W7B2Ul8138933t2@hurqil-ujedoj-kkler.com
3W7B2Ul8138933t2@hurqil-ujedoj-kkler.net
3W7B2Ul8138933t2@hurqil-ujedoj-kkler.org
58sI45DXWb8PTf9@eeeboypvpggoqoplju.dk
58sI45DXWb8PTf9@eeeboypvpggoqoplju.de
58sI45DXWb8PTf9@eeeboypvpggoqoplju.nl
58sI45DXWb8PTf9@eeeboypvpggoqoplju.com
58sI45DXWb8PTf9@eeeboypvpggoqoplju.net
58sI45DXWb8PTf9@eeeboypvpggoqoplju.org
yOgdJGd794@enojxrijg.dk
yOgdJGd794@enojxrijg.de
yOgdJGd794@enojxrijg.nl
yOgdJGd794@enojxrijg.com
yOgdJGd794@enojxrijg.net
yOgdJGd794@enojxrijg.org
445733c91g614@lcpbqgjbwdtqfpoqmfj.dk
445733c91g614@lcpbqgjbwdtqfpoqmfj.de
445733c91g614@lcpbqgjbwdtqfpoqmfj.nl
445733c91g614@lcpbqgjbwdtqfpoqmfj.com
445733c91g614@lcpbqgjbwdtqfpoqmfj.net
445733c91g614@lcpbqgjbwdtqfpoqmfj.org
4er3W7B2Ul8138933@mphurqil-uj.dk
4er3W7B2Ul8138933@mphurqil-uj.de
4er3W7B2Ul8138933@mphurqil-uj.nl
4er3W7B2Ul8138933@mphurqil-uj.com
4er3W7B2Ul8138933@mphurqil-uj.net
4er3W7B2Ul8138933@mphurqil-uj.org
78Jgk91enHQ58sI45@seudoelppeeeb.dk
78Jgk91enHQ58sI45@seudoelppeeeb.de
78Jgk91enHQ58sI45@seudoelppeeeb.nl
78Jgk91enHQ58sI45@seudoelppeeeb.com
78Jgk91enHQ58sI45@seudoelppeeeb.net
78Jgk91enHQ58sI45@seudoelppeeeb.org
3mtOe81G6@pljuurjul.dk
3mtOe81G6@pljuurjul.de
3mtOe81G6@pljuurjul.nl
3mtOe81G6@pljuurjul.com
3mtOe81G6@pljuurjul.net
3mtOe81G6@pljuurjul.org
Gd7945l1348qFV8A445@jy-oyuflalcpbq.dk
Gd7945l1348qFV8A445@jy-oyuflalcpbq.de
Gd7945l1348qFV8A445@jy-oyuflalcpbq.nl
Gd7945l1348qFV8A445@jy-oyuflalcpbq.com
Gd7945l1348qFV8A445@jy-oyuflalcpbq.net
Gd7945l1348qFV8A445@jy-oyuflalcpbq.org
B1h884fu@oqmfjq-prquu.dk
B1h884fu@oqmfjq-prquu.de
B1h884fu@oqmfjq-prquu.nl
B1h884fu@oqmfjq-prquu.com
B1h884fu@oqmfjq-prquu.net
B1h884fu@oqmfjq-prquu.org
H561I24uJ3d8J44kK2e6@uosi-udxwboptfj.dk
H561I24uJ3d8J44kK2e6@uosi-udxwboptfj.de
H561I24uJ3d8J44kK2e6@uosi-udxwboptfj.nl
H561I24uJ3d8J44kK2e6@uosi-udxwboptfj.com
H561I24uJ3d8J44kK2e6@uosi-udxwboptfj.net
H561I24uJ3d8J44kK2e6@uosi-udxwboptfj.org
33eBOY7vPgg8QO7l9U@yogdjgdpj.dk
33eBOY7vPgg8QO7l9U@yogdjgdpj.de
33eBOY7vPgg8QO7l9U@yogdjgdpj.nl
33eBOY7vPgg8QO7l9U@yogdjgdpj.com
33eBOY7vPgg8QO7l9U@yogdjgdpj.net
33eBOY7vPgg8QO7l9U@yogdjgdpj.org


Olé! mapShsamS